VIPA

ZeroLime har tillsammans med cut-e - världsledande inom arbetspsykologisk testning - skapat en unik lösning för rekrytering och urval.

Vi kallar lösningen för VIPA som står för Video Interview & Psychometric Assessment.

Om VIPA

VIPA innebär en kombination av arbetspsykologiska tester tillsammans med videointervju via smartphone. Den kombinationen innebär hög träffsäkerhet att rätt person väljs till rätt plats, samtidigt som tiden för rekryterare hålls nere. VIPA ger alltså hög träffsäkerhet till en låg kostnad.


Oändligt antal kandidater

Vi har kombinerat forskning inom urval med riktigt bra IT. Det betyder att du kan genomföra urval av oändligt antal sökande med hög träffsäkerhet utan att du som rekryterare behöver lägga ner mer tid.

Tid som rekryterare

90% mindre nedlagd tid för rekryterare.

Hög träffsäkerhet

Innovativ rekrytering handlar om att använda befintlig teknologi tillsammans med valida urvalsmetoder på ett smart sätt. Genom att kombinera strukturerade intervjuer via mobiltelefon tillsammans med högkvalitativa psykometriska tester har vi gjort urvalet betydligt enklare för rekryterare.

Så här går det till

Tiden för rekryteringen minskar samtidigt som träffsäkerheten ökar. Du som rekryterare behöver bara göra följande:

Välj jobbprofil
Skicka en länk till dina kandidater
Bedöm intervjusvar
Välj vilka av dina kandidater som du vill träffa för sista intervju / anställning

Dina kandidater kommer att besvara ett kort personlighetstest som bara mäter det som är relevant för just din tjänst. Efter att de svarat på testet ber vi dem besvara en videointervju via sin telefon. För kandidaten tar det totalt ca 20 minuter att besvara testet och intervjun. Du som rekryterare kan logga in i vårt system, titta på de intervjuer som du är intresserad av och välja vilka du ska kalla till sista intervju / anställning. Det enda du behöver göra är att skicka en länk till dina kandidater.

Tid för kandidaten

20 min tar det totalt för kandidaten att genomföra test och intervju. Varje kandidat får därefter feedback på sina resultat via rapporter som kan laddas ner.

Kompetensbaserad videointervju

Exempel på frågor som kandidaten får besvara efter testet:

Berätta om senaste gången du ansträngde dig extra mycket för att uppnå goda resultat i ditt arbete.

Ge ett exempel på någon gång då du jobbat i en stressig miljö. Hur hanterade du det?

Vilka regler/riktlinjer har du att förhålla dig till just nu, och hur lyckas du med det?

Ge ett exempel på när du hjälpt en kollega i ditt arbete. Vad gjorde du?

Bedömda kandidater

Som rekryterare kommer du att ha tillgång till din portal där du kan välja vilka kandidater som du vill kalla till sista intervju eller anställning. Vi föreslår att du lägger stor vikt vid personlighetstestets resultat tillsammans med svaren från den kompetensbaserade intervjun. Forskning har nämligen visat att kombinationen av dessa urvalsmetoder ger mycket hög träffsäkerhet.

För att det ska vara enkelt för dig som rekryterare så har vi redan rangordnat dina kandidater utifrån hur väl de överensstämmer med din jobbprofil.

Effektiv process

Välj jobbprofil och bjud in kandidater via annons, länk, QR-kod eller mail


Bedöm intervjusvar

Sammanfattat om VIPA

Tillgängliga jobbprofiler som enbart mäter vad som är relevant per tjänst

Tidseffektivt för såväl rekryterare som för kandidat

Fungerar oavsett företagsstorlek

Inget behov av utbildning eller konsultinsatser – fungerar direkt från start


cut-e är världsledande inom arbetspsykologisk testning över internet för rekrytering, urval och personalutveckling.

Kreativ utveckling av items, användarvänliga testrapporter samt noggranna vetenskapliga utvärderingar karakteriserar cut-e:s testverktyg, och säkerställer på så vis framgång hos testanvändaren.

cut-e levererar årligen över 7 miljoner testningar i över 70 länder på fler än 40 språk, och bidrar på så sätt med beslutsunderlag till en imponerande samling av några av världens största företag och organisationer. HR-avdelningarna kan med information från cut-e:s tester fatta välgrundade och genomarbetade beslut i rekryterings- och utvecklingsprocesser.


ZeroLime erbjuder video- och webbaserade lösningar för rekrytering och bemanning. Genom att använda dessa lösningar kan företag effektivisera sin verksamhet och drastiskt sänka kostnaderna för sin personalhantering. Utöver strukturerade intervjuer via smartphone/webbintervjuer ger ZeroLimes lösning även ett helautomatiserat stöd för tester (t ex kompetens eller personlighetstester).

Kontakta oss så berättar vi mer

Mats Wernheim
VD ZeroLime
+46 70 282 58 90
mats.wernheim@zerolime.se

Henric Bruvik
CD cut-e Sverige AB
+46 72 551 65 50
henric.bruvik@cut-e.se

Björn Elowson
Leg Psykolog / Konsult cut-e
+46 70 539 69 41
bjorn.elowson@cut-e.se

Linnéa Elvander
Konsult cut-e
+46 70 778 83 55
linnea.elvander@cut-e.se

David Barrett
COO cut-e Group
+353 87 990 85 30
david.barrett@cut-e.com